ReadyPlanet.com
bulletFACEBOOK FANPAGE - SOPHISKY TRAVEL
dot
Newsletter

dot
โซฟีสกาย รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กลุ่มสัมมนาต่างประเทศ
รับจองรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
ตั๋ว Disneyland
Bigbus tours


การท่องเที่ยวฮ่องกง
นิทรรศการ งานแสดงสินค้าและงานประชุมต่างๆ ในประเทศฮ่องกง
ข้อมูลการท่องเที่ยวสิงคโปร์
คู่มือการท่องเที่ยวมาเก๊า
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น


Hong Kong Airline Business class ฮ่องกง 3วัน 2คืน / 4วัน 3คืน article

 


Hongkong Airline


รายละเอียดการเดินทาง
Day 1 เดินทางอกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ตามไฟท์ที่ท่านเลือก
ถึงสนามบินฮ่องกง รถรับส่งท่านที่สนามบิน และเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อทำการเช็คอิน
Day 2 ให้ท่านมีเวลาติดต่อการค้า ช็อปปิ้ง หรือพบปะสังสรรค์อย่างอิสระเต็มวัน
Day 3 ให้ท่านอิสระ เมื่อถึงเวลานัดหมาย (ประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนไฟท์ออก) รถรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรมที่พัก
นำท่านส่งสนามบินเช็คแล๊ปก๊อกเพื่อเช็คอิน เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

โรงแรม 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
     

 

 

อัตรารวม

 

1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นธุรกิจ Business class สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

2.ค่าโรงแรมที่พัก 2-3 คืน (พักห้องคู่ 2 ท่านต่อห้อง) ย่านช็อปปิ้ง

3.ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบินโดนโค๊ชแบบ Join Seat-in -coach

4.ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง

5.ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ท่านละ 1 ใบ 30kg.

 

 

                                                   วันแรก                                                  

 10.30 น.            คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

                           เดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ 

                  คณะเดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมา ขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือแห่งนี้

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island), นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories), เกาลูน(Kowloon), เกาะลันเตา(Lantau Island) และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  ฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ประเพณี วิถีชีวิตและความทันสมัย

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 

นำท่านชม Symphony of Lights การแสดงแสง สี เสียง ซึ่งทาง Hong Kong Tourism Board จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยร่วมกับอาคารสูงทั้งสองฝั่งของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามหลักฮวงจุ้ยประดับไฟด้านบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป Guinness World Records ได้บันทึกว่า Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจุดที่เหมาะในการชม Symphony of Lights มากที่สุดก็คือริมฝั่งเกาลูน

 

                                                   วันที่สอง                                                  

     

  นำท่านสู่ร้านฮ่องกงเดเวอรี่ HKGที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่วัดเชอกุงซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทับทิมและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ ทั้งโพธิสัตย์กวนอิมที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก และองค์พระสังกัจจายน์ที่ชาวจีนเชื่อกันว่าสามารถกราบไหว้ขอเพศลูกได้  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่ผู้คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลูบรูปปั้น


นำท่าน นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 องศา จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน


นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mall หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงที่ใครมาแล้วต้องแวะช้อปปิ้งกระจายให้ได้ เพราะซิตี้เกตส์แห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ที่พร้อมนำสินค้ามาลดราคา 30-70%กันตลอดทั้งปี เมื่อถึงเวลานัดหมายประมาณนำท่าน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 


 

                                                  วันที่สาม                                                  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

สำหรับวันนี้เป็นวันอิสระให้ลูกค้าทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สำหรับโรงแรมที่พักตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง Harbour City ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกชื้อของได้อย่างจุใจ ซึ่งห้างแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น Fendi ,Gucci,Dior,CHANEL หรือจะเป็นของเล่นคุณหนูที่ร้าน Toy R’Us ตั้งอยู่ภายห้าง Ocean Terminal ซึ่งเชื่อมต่อกัน สำหรับ Cordis Hotel ตั้งอยู่แหล่งช้อปปิ้ง Langham Place ย่านมงก๊กห้างสรรพสินค้าขนาด 13 ชั้น ซึ่งปัจจุบันกลายเป็ฯแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังประจำย่านมงก๊กมีสินค้าหลากหลายไม่แพ้กัน

             **ได้เวลานัดหมายประมาณ 18.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง**

 

21.30 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ โดย ฮ่องกงแอร์ไลน์ Business class

23.45 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล