ReadyPlanet.com
bulletFACEBOOK FANPAGE - SOPHISKY TRAVEL
dot
Newsletter

dot
โซฟีสกาย รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กลุ่มสัมมนาต่างประเทศ
รับจองรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
ตั๋ว Disneyland
Bigbus tours


การท่องเที่ยวฮ่องกง
นิทรรศการ งานแสดงสินค้าและงานประชุมต่างๆ ในประเทศฮ่องกง
ข้อมูลการท่องเที่ยวสิงคโปร์
คู่มือการท่องเที่ยวมาเก๊า
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น


Half Day City Tour -B-

 


* * Join Half Day Morning City Tour - B - * *

 


           รถโค๊ช รับท่านจากโรงแรมที่ท่านพัก นำท่านออกเดินทางสู่ วัดเชอกุง “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดกังหัน” วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ จากนั้นนำท่านนมัสการและชื่นชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ที่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดอารามเต๋าที่มีสีสันสดใส อยู่รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะชาวฮ่องกง วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวไทยและชาวฮ่องกง โดยเฉพาะคนฮ่องกงจะไม่พลาดที่จะไปสักการะสองวัดนี้ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมพร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญสาธิตและแนะนำสรรพคุณแก่ทุกท่าน  จนกระทั่งสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางช๊อปปิ้งต่อในย่าน ช๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย แบบอิสระ ฟรีสไตร์ เข้าสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง 

                          ราคาเพียงท่านละ  850.- บาท (ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)